knagen tilmeldingssystem  Print siden
Vejledning til knagen online-system

Forberedelse

Når tillægsreglerne er klar og du ønsker on-line tilmelding til et løb, kan du selv oprette løbet ved at trykke på "Opret løb i kalender" og følge spørgsmålene.

Straks løbet er oprettet sendes der en mail til den mailadresse løbet er oprettet med. Den indeholder en pinkode, der gør det muligt, at gøre oprettelsen af løbet færdig.

Når du er logget ind til dit løb kan du:

• Rette løbets kalenderoplysninger.
• Hvis der er tilmelding på 'knagen', kan du oprette mulighed for tilkøb, som festmiddag m.v.

Som det første rettes løbets kalenderoplysninger ved at trykke på "Ret oplysninger om dit løb i kalenderen".
Her oprettes løbstype og klasser. Systemet foreslår nogle standardklasser. Du kan udvælge dem der passer til dit løb og eventuelt tilføje dem du mangler. Øvrige felter udfyldes efter ordlyden.Du kan oprette link til løbets tillægsregler.
Hvis du eller kluben ikke selv 'hoster' tillægsreglerne, så kan du linke til dem på DASU's hjmmeside.
Tillægsreglerne kan evt. sendes til lpn@sport.dk, så bliver de lagt på knagen.
Hvis du vil have hjælp til oprettelse og tilretning af et løb, kan du sende en mail til lpn@sport.dk med følgende oplysninger:
• Sti til tillægsregler.
• Mailadresser på løbets sekretariat, samt evt. 2 yderligere, der som sekretariatet vil motage kopi af anmeldelserne i takt med de indkommer.
Deltagerne kan tilmeldes som hold til holdmesterskaber. Sæt "Holdvalg" = "Ja".

Tilmelding
Hvis der er sat tilmelding lig med 'Ja' kan deltagerne nu ved opslag på kalenderen tilmelde sig på knagen. Deltagerlisten ajourføres i takt med de enkelte tilmeldinger. Alle tilmeldte får vist et kvitteringsbillede, og modtager en mail med link til kvitteringen, hvor egne oplysninger kan kontrolleres. Deltagerne har ingen rettemulighed. Klub-mailadresserne modtager kopi af alle kvitteringsmails til deltagerne. Dette gør det lettere at følge med i tilmeldingen. Hvis sekretariatet taster eventuelle papiranmeldelser (efteranmeldelser)løbende på knagen, har man alle anmeldelser samlet et sted. Hvis en deltager ikke har en mailadresse benyttes adressen til sekretariatet, der så sikrer at den pågældende deltager får informationer med snail-mail. Mulighed for tilmelding ophører automatisk når den sidste tilmeldingsfrist er passeret.

Før løbet
Ved opslag på 'Log ind til dit løb her' kan man:
• Rette anmeldelser
• Se deltagerliste
• Se detagenes mailadresser
• Eksportere deltageroplysninger til csv-fil
Den exporterede fil kan indlæses i beregningssystemer, der kan læse en semikolonsepareret fil. Den kan åbnes i excel og gemmmes i alle formater som excel understøtter.

Anmeldelserne kan udskrives løbende fra kopien af kvitteringen, således at deltagerne kan underskrive ved licenskontrollen.

Deltagernes mailadresser klippes fra siden hvor de vises og sættes ind i mailprogrammet. Der kan sendes en mail til alle indeholdende link til slutinstruktion og deltagerliste. Det sparer både en masse tid, papir, porto m.v.

Link til officiel deltagerliste med startnumre, starttider m.v. indtastes ved "Ret oplysninger om dit løb i kalenderen". Deltagerlisten kan evt. sendes til lpn@sport.dk på mail, så vil den blive lagt på knagen. Linket bør ikke oprettes før anmeldelsesfristen er udløbet, da indsættes af linket afbryder muligheden for yderligere tilmelding.

Når løbet er kørt

Du kan oprette et link til resultatlisten ved at logge ind på dit løb og klikke på menupunktet 'Ret oplysninger om dit løb i kalenderen'.
I feltet "Link til resultatliste" tilføjer du linket til resultatlisten, der jo kan være klubbens web, DASU's eller knagen. Hvis du oprettet linket før resultatet foreligger, kan der ikke tilmeldes til løbet ligesom du ikke kan se en deltagerliste.

v.2.1