Vejledning til online-system

 Print siden

Generelt
v.2.0

Forberedelse

Når tillægsreglerne er klar og du ønsker on-line tilmelding til et løb, kan du selv oprette løbet ved at trykke på "Opret løb i kalender" og følge spørgsmålene.

Straks løbet er oprettet sendes der en mail til den mailadresse løbet er oprettet med. Den indeholder en pinkode, der gør det muligt, at gøre oprettelsen af løbet færdig.

Når du er logget ind til dit løb kan du:

 • Rette løbets kalenderoplysninger.
 • Hvis der er tilmelding på 'knagen', kan du oprette mulighed for tilkøb, som festmiddag m.v.

  Som det første rettes løbets kalenderoplysninger ved at trykke på "Ret oplysninger om dit løb i kalenderen".
  Her oprettes løbstype og klasser. Systemet foreslår nogle standardklasser. Du kan udvælge dem der passer til dit løb og eventuelt tilføje dem du mangler. Øvrige felter udfyldes efter ordlyden.Du kan oprette link til løbets tillægsregler.
  Hvis du eller kluben ikke selv 'hoster' tillægsreglerne, så kan du linke til dem på DASU's hjmmeside.
  Tillægsreglerne kan evt. sendes til lpn@sport.dk, så bliver de lagt på knagen.
  Hvis du vil have hjælp til oprettelse og tilretning af et løb, kan du sende en mail til lpn@sport.dk med følgende oplysninger:
 • Sti til tillægsregler.
 • Mailadresser på løbets sekretariat, samt evt. 2 yderligere, der som sekretariatet vilmotage kopi af anmeldelserne i takt med de inkommer.

  Tilmelding
  Tilmelding kan foregå på www.dasu.dk, her på knagen eller begge dele.

  - Knagen
  Hvis der er sat tilmelding lig med 'Ja' kan deltagerne nu ved opslag på kalenderen tilmelde sig elektronisk. Deltagerlisten ajourføres automatisk i takt med de enkelte tilmeldinger. Alle tilmeldte får vist et kvitteringsbillede, og modtager en mail med link til kvitteringen, hvor egne oplysninger kan kontrolleres. Deltagerne har ingen rettemulighed. Klub-mailadresserne modtager kopi af alle kvitteringsmails til deltagerne. Dette gør det lettere at følge med i tilmeldingen. Hvis sekretariatet taster eventuelle papiranmeldelser (efteranmeldelser)løbende på knagen, har man alle anmeldelser samlet et sted. Hvis en deltager ikke har en mailadresse benyttes adressen til sekretariatet, der så sikrer at den pågældende deltager får informationer med snail-mail. Mulighed for tilmelding ophører automatisk når den sidste tilmeldingsfrist er passeret. Hvis der også har været tilmelding via DASU uploades de der er tilmeldt der til knagen så snart filen fra DASU er modtaget.

  - DASU
  Når tilmeldingsfristen er udløbet modtager du en fil med deltagerne fra DASU. Denne kan uploades til dit løb på 'knagen' så du har mulighed for at tilføje efteranmeldelser, rette i oplysninger m.v.

  Før løbet
  Ved opslag på 'Log ind til dit løb her' kan man:
 • Rette anmeldelser
 • Få vist deltagerliste
 • Få vist deltageroplysninger i excelformat
 • Få vist detagenes mailadresser

  Det kan ved visning som excel ske der kommer en boks med "Gem som" eller "Vis", denne annulleres, og deltagerne vise i noget der minder om excel-format.
  Filen gemmes med "Gem som.." Denne funktion gemmer sig i Explorer 6 under 'Filer', og i Explorer 7 og 8 under 'Side'
  Filtypen skal være: CSV (semikolonsepareret). Denne fil kan indlæses i beregningssystemer, der kan læse en semikolonsepareret fil.
  Hvis der ved forsøg på gemning af filen fremkommer en login boks til knagen.dk, skal denne blot annulleres.

  Anmeldelserne udprintes løbende fra kopien af kvitteringen, således at deltagerne kan underskrive ved licenskontrollen.

  Deltagernes mailadresser klippes fra siden hvor de vises og sættes ind i mailprogrammet. Der sendes en mail til alle med stier til slutinstruktion og deltagerliste. Det sparer både en masse tid, papir, porto m.v.

  Link til officiel deltagerliste med startnumre, starttider m.v. indtastes ved "Ret oplysninger om dit løb i kalenderen". Deltagerlisten kan evt. sendes til lpn@sport.dk på mail, så vil den blive lagt på knagen. Linket bør ikke oprettes før anmeldelsesfristen er udløbet, da indsættes af linket afbryder muligheden for yderligere tilmelding.

  Klubrally
  Filen med deltagere (i CSV-format) kan indlæses i DASU's beregningsprogram for klubrally m.v.

  Der spares en masse tastearbejde.

  Når løbet er kørt
  Resultatlisten udskrives fra løbets beregningsprogram i html-format. Dette dokument kan uploades til klubbens egen web, eller evt. sendes til lpn@sport.dk på mail, så vil de blive lagt på knagen. Alternativt linkes til DASU’s.

  Du kan oprette et link til resultatlisten ved at logge ind på dit løb og klikke på menupunktet 'Ret oplysninger om dit løb i kalenderen'.
  I feltet "Link til resultatliste" tilføjer du linket til resultatlisten, der jo kan være klubbens web, DASU's eller knagen. Hvis du oprettet linket før resultatet foreligger, kan der ikke tilmeldes til løbet lisom du ikke kan se en deltagerliste.